Step 1. Iclick ang shop button

*Para sa gumagamit ng desktop/ laptop, I-click ang “SHOP” button sa pinakataas na bahagi ng page.

*Para sa gumagamit ng cellphone, maaring i-click ang tatlong asul na guhit sa itaas. Pagkatapos ay i-click ang “SHOP” button.

STEP 2: Pumili o hanapin ang kategoryang nais. Magkakaroon ng tsek kapag nakapili na ng kategorya.

STEP 3: I-click ang “SEARCH” button na matatagpuan sa ibabang bahagi ng page.

STEP 4: Lalabas ang mga produktong batay sa mga kategoryang napili. Pumili at i-click lamang ang produkto.

STEP 5: I-click ang pababang arrow at ang dami ng produkto ayon sa packaging.

STEP 6: Ilagay ang dami ng nais orderin, sumunod ay i-click ang “ADD TO CART” button .

STEP 7: I-click ang “VIEW CART” button.

STEP 8: Matapos i-click ang VIEW CART button, ikaw ay mapupunta sa CART PAGE kung saan lalabas ang mga detalye gaya ng produktong inorder, presyo, bilang ng inorder, at kabuuang presyo ng iyong babayaran kasama na rito ang shipping fee. Sumunod ay i-click ang “PROCEED TO CHECKOUT” button.

STEP 9: I-type ang mga hinihinging impormasyon gaya ng TUNAY NA PANGALAN, COMPANY NAME, ADDRESS NG IYONG TIRAHAN, TUNAY AT KABUUANG ADDRESS NG PAGDADALHAN NG IYONG INORDER, POSTCODE/ ZIP, CONTACT NUMBER, EMAIL ADDRESS. Ang mga detalyeng ito ay kailangan upang maproseso ang inyong order. Ang ACCOUNT USERNAME at ACCOUNT PASSWORD ay kinakailangan.

STEP 10: I-check nang mabuti ang mga detalyeng inilagay kung tama pagkatapos ay maaari nang i-click ang “PLACE ORDER” button.

STEP 11: Para po ma-proseso ang inyong order, ay maari po tayong magbayad sa aming bank account details na matatagpuan sa pinakahuling bahagi.

STEP 12: Kapag nakapagbayad na po kayo, maaari nyo pong i-email sa amin ang proof of payment o ang katibayan na kayo ay bayad na sa email address: sales@jirehagrichemicalinc.com

STEP 13. Makikita sa pinakababang bahagi ang kabuuang detalye sa iyong pag oorder. – PRODUCT, PRICE, SHIPPING FEE, PAYMENT METHOD at TOTAL ng iyong babayaran kasama na ang shipping fee, BILLING ADDRESS at SHIPPING ADDRESS.

Kung may mga katanungan pa rin po sa pagoorder ay maari kayong mag message sa amin. 

Maraming salamat po sa iyong tiwala